Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty cổ phần thương mại Santech
  • Sub_slide1
  • Sub_slide2
  • Sub_slide3

Gửi thông tin liên hệ

Công ty cổ phần thương mại Santech

Địa chỉ: Phương Chử Đông, Trường Thành, An Lão, Hải Phòng ( Chân cầu trạm bạc An Lão )

Điện thoại: 02256.562562

Hotline: 0986.823.105

Fax: 02256.562562

Email: info@santech.vn

Website: https://santech.vn/

Copyright © 2018 Santech Trading.,Jsc www.santech.vn